استایل Business Casual

استایل Business Casual یکی از پرکاربردترین استایل‌های لباسی در محیط کار و تجاری است، که ترکیبی از رسمیت و راحتی را دربرمی‌گیرد. تاریخچه این استایل به طور کلی با تغییرات در فرهنگ کاری و تغییر سبک‌های زندگی مرتبط است.

در دهه‌های گذشته، بسیاری از محیط‌های کاری شکل سنتی و فرمال‌تری داشتند که معمولاً لباس‌های کاری فرمال نیز مورد استفاده بودند. اما با پیشرفت‌های فرهنگی و تغییر در نگرش به محیط کاری، افراد نیازمندی به استایل‌هایی با رویکرد کمی غیررسمی‌تر و راحت‌تر داشتند. به علاوه، با پیشرفت تکنولوژی و ظهور شرکت‌ها و استارتاپ‌های جدید، محیط‌های کاری غیررسمی‌تر و فراگیرتر شدند.

با این تغییرات، استایل Business Casual به وجود آمد. این استایل ترکیبی از عناصر لباس رسمی و غیررسمی است که اجازه می‌دهد افراد در محیط کاری شان به طور رسمی‌تر از لباس‌های معمولی استفاده کنند، اما همچنین از راحتی و انعطاف بیشتری نسبت به استایل‌های کاملاً رسمی برخوردار باشند.

به طور کلی، استایل Business Casual شامل پیراهن‌های کتان، سویشرت‌ها، شلوارهای کتان، کت‌ها یا جلیقه‌های نیمه فرمال، کفش‌های متناسب و... می‌شود. این استایل اغلب برای جلسات کاری، مصاحبه‌های شغلی، و محیط‌های کاری که استایل رسمی مطلوب است، استفاده می‌شود.