KaniLife

KaniLife = Kanirush Lifestyle

لباس پوشیدن یک بخش ظاهری خیلی تاثیرگذار در هویت هر کدام از ماست که در موقعیت‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد اما با «خط امضای شخصی» خودمان! برای ما «کانی‌راش» فقط یک برند پوشاک نیست بلکه یک نوع «لایف استایل» در ابعاد مختلف زندگی ماست.

از تفکر تا پوشش!

این لایف استایل در یک قالب متناسب و  متنوع در رنگ، سلیقه و فیت‌های مختلف رشد کرده است.

شما می‌توانید مطابق با سلیقه و هویت شخصی خود برای رویدادهای مختلف مثل سفر، قرارهای کاری و غیرکاری، روزمره، خرید، مهمانی و انواع موقعیت‌های دیگر از کانی‌راش برای خودتان استایل کنید.