نحوه پرداخت وجه

تمامی پرداخت‌ها و سفارش‌های سایت از طریق درگاه پرداخت سایت انجام می‌شود و شرایطی مانند کارت به کارت و غیره وجود ندارد.

در صورت استرداد وجه، پس از بررسی توسط کارشناسان ما، این فرآیند طی چهار الی پنج روز کاری انجام می‌شود.